Workshop Stress en Burn-out Preventie

Voor leidinggevenden en HR Managers

Als werkgever loop je de kans dat een werknemer hinder ondervindt van stress en als dit langdurig is het werk voor een tijd moet neerleggen als gevolg van een burn-out. Reden genoeg om een burn-out preventie plan op te stellen. Burn-out is een gevolg van chronische stress op de werkplek die niet met succes kan worden gemanaged. Vaak is de oorzaak breder afhankelijk van meerdere factoren. Ook iemands persoonlijkheidskenmerken, en wat er gebeurt in iemands privéleven spelen een rol.

Strategieën voor leidinggevenden

Volgens TNO geeft ruim 16 procent van de werknemers aan dat ze burn-out klachten hebben. Verzuim kost gemiddeld 250 euro per dag. Als het herstel 6 maanden duurt betekent dat minimaal 30.000 euro, exclusief bijkomende kosten zoals het inhuren van tijdelijk personeel. Ook voor de collega’s betekent dit een extra werkbelasting omdat met minder mensen meer werk gedaan moet worden. 

Preventie begint bij het management en bij verankering in het HRM-beleid. Stap 1 is het vergaren van kennis omtrent het verschijnsel Burn-out. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van workshops, waarin wordt stilgestaan bij de oorzaken, gevolgen en strategieën: hoe om te gaan met stress en burn-out.

De baten van preventie

Met het voorkomen van een burn-out voorkom je:

  • Veel leed van de individuele werknemer.
  • De impact op de organisatie/afdeling.
  • En de economische kosten hiervan voor het bedrijf.

Deze worden bepaald door de Verzuimduur x verlies van inspanning/kennis/ervaring + gevolgkosten (bijvoorbeeld inhuren tijdelijke kracht).

Wat kun je doen aan preventie?

Strategieën voor leidinggevenden
Leidinggevenden kunnen een groot verschil maken bij de preventie van stress- en burn-out. Wanneer een leidinggevende oog heeft voor iemands welzijn en welbevinden, behalve voor de werkprestaties, en dat ziet als een alledaagse managementtaak, kan veel leed worden voorkomen.

Bewustwordingsworkshops over veerkracht en welzijn
Er is dus veel te winnen door leidinggevenden te informeren over ongezonde stress, stress-signalen, stressklachten en stresspreventie. Aan het eind van een bewustwordingsworkshop hebben leidinggevenden kennis en strategieën ontwikkeld die hen helpt om de medewerkers te ondersteunen.

Hulp nodig met burn-out preventie?
Om organisaties hiermee te helpen bied ik interactieve workshops

Effect
Belangrijk is dat er een doel wordt vastgesteld. Wat beoogt de organisatie met de workshop? Het gewenste effect beschrijft het doel voor de deelnemers. Het is belangrijk om dat vooraf vast te stellen. Zo wordt de workshop afgestemd op de vraag van het management/het HR team.

De workshop helpt om burn-out beter te begrijpen. Behalve kennisoverdracht bestaat de workshop ook uit actieve werkvormen die de inhoud versterken. Deelnemers worden gestimuleerd om buiten de eigen kaders te denken. Zo kunnen nieuwe inzichten, invalshoeken, gezichtspunten of oplossingen opborrelen. Ook wordt er actief gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring in de groep.
Ik reik praktische modellen aan die voor de organisatie werken. De workshop helpt om bepaalde keuzes en beleid te maken.

Klinkt goed?

Boek meteen een afspraak in mijn agenda.
Ik help je graag verder.