Wat jij gelooft, heeft invloed op:

het effect van je communicatie, uitstraling en geloofwaardigheid.

‘Ik ben een grijze muis’, zei een vrouw van eind 30 tegen mij. Ik gaf een training over je ‘presence’ en het effect daarvan. Met Presence bedoel ik iemands persoonlijkheid en gedrag, en wat je ‘Presence’ bij anderen teweegbrengt. 

Zij viel op door haar lichaamshouding. Het leek alsof ze zich centimeters kleiner maakte dan ze feitelijk was. Haar schouders hingen naar beneden, en zij kleedde zich op een manier in de hoop zo min mogelijk op te vallen.

Zij worstelde met haar zichtbaarheid en ‘presence’ en benaderde mij omdat ze zich bewuster wilde worden van het effect van haar communicatie en de impact die haar stijl heeft op anderen. En hoe ze dit kan veranderen.

Nadat iedereen zich heeft gepresenteerd blijft zij nog over. Ik vraag haar naar voren te komen. Aarzelend staat zij op en beweegt ze zich zichtbaar gespannen naar het podium. Het is muisstil in de zaal. De overige deelnemers kijken haar verwachtingsvol aan. Zij neemt even de tijd en ik vraag me af of zij zichzelf aanmoedigt om moedig te zijn. 

Het is even stil en dan zegt ze
“Hoe ik mezelf zie is jouw vraag? Ik zie mijzelf als een grijze muis. En ik heb anderen nodig om me goed over mezelf te voelen.”  

We zaten allemaal op het puntje van onze stoel. ‘Een grijze muis. Wat bedoel je hiermee?’ vraag ik haar. 

“Niemand zit op mijn mening te wachten’ zegt zij. ‘Als ik praat is het alsof niemand luistert. En als mezelf hoor praten snap ik dat”.

‘Leg eens uit?’ vraag ik haar.

“Als ik bijvoorbeeld in een vergadering zit, voel ik me niet vrij om mij te uiten, terwijl ik wel degelijk een mening heb. Als ik iets zeg dan spreek ik nogal weifelend en hakkelend, en naarmate de twijfel toeneemt, ….. neemt de hoorbaarheid af. Dat hoor ik ook van anderen. 

Wat er dan vaak gebeurt – en dat vind ik heel vervelend – is dat iemand anders het gesprek overneemt. En wat denk je? Er wordt wel naar die ander geluisterd. Het komt zelfs voor dat die ander mijn idee herhaalt. Dan denk ik, daar heb je het weer, dat is precies wat ik daarnet bedoelde.

En weet je wat dat met me doet? Dan rijd ik ‘s avonds naar huis en ben diep teleurgesteld. Na zo’n ervaring loopt mijn zelfvertrouwen weer een deuk op. Ik ga er over piekeren.”

Conclusie

Deze ambitieuze, getalenteerde vrouw zit gevangen in deze negatieve overtuiging. Zij gelooft er echt in doordat ze dit na iedere ervaring zelf bevestigt. Ze is zover gekomen door haar sterke wil en intelligentie. Maar nu staat ze stil in haar carrière. Ze krijgt telkens hartkloppingen en klamme handen als ze op de voorgrond moet treden. Ook was ze een aantal keren afgewezen op sollicitatiegesprekken. 

Hoe beperk jij jezelf en hoe kan je daarmee stoppen?
Om het beste uit jezelf te halen is het van belang dat je gaat ontdekken hoe je jezelf beperkt, want deze ‘waarheid’ bepaalt je succes en geluk.

Wat zij het liefste wil is tijdens overleg en vergaderingen gehoord worden en het gevoel hebben dat mensen aandachtig en geïnteresseerd naar haar luisteren. 

Want haar mijn mening doet er toe.  

Als ik haar uitnodig kort iets te vertellen over het ontstaan van deze mening over zichzelf, dan verklaart zij dat het is ontstaan in haar jeugd. 

“Mijn moeder was zeer kritisch en corrigeerde mij. Bijvoorbeeld aan tafel tijdens het avondeten. “Toontje lager meisje, je trekt de aandacht altijd naar je toe. Laat me eens uitpraten. En spreek me niet tegen, maar alleen als je iets toe te voegen hebt.”

De methode die voor haar werkte

Het actief aanvechten van dit zelf gecreëerde monster was de eerste stap om zo te voorkomen dat het invloed had op haar succes en geluk.

Met het inzicht dat ze zichzelf beperkt en dat ze hier een keuze in heeft, ging ze aan de slag met een opdracht die ik haar gaf: om waarderingsgericht naar zichzelf te gaan kijken, want als je dat niet ziet zal geen enkele prestatie of erkenning dit voor haar veranderen. 

En een oefening om afstand te nemen van haar beperkende gedachten en gevoelens, en deze te vervangen door een die haar leidt en stimuleert in de richting die zij wil gaan. Dus het statement over wie zij is te veranderen. En dit als een mantra dagelijks te herhalen. En het gaan voelen. En in praktijksituaties kleine overwinningen op zichzelf te boeken, die haar een bevestiging geven waartoe zij in staat is.

Inmiddels heeft zij dit veelvuldig toegepast in de praktijk. Zo is haar zelfvertrouwen gegroeid. Iedere positieve ervaring was een overwinning. En nu viert zij iedere overwinning. ‘Yes, het is mij gelukt’. 

Resultaat 

Door haar moed en doorzettingsvermogen heeft zij haar hardnekkige, vastgeroeste negatieve zelfbeeld verpulvert. Weg met die van grijze muis.

‘Ik ben ik, en ik ben helemaal oké.’

Het gevolg van deze arbeid is dat zij zelf en ook haar collega’s gaan inzien waartoe zij werkelijk in staat is. Haar originele ideeën die zij eerst inslikte omdat zij dacht, “daar zit toch niemand op te wachten”, brengt zij nu wel naar buiten. 

Ja, zij is zichtbaar! Zo kwam zij uit de schaduw. 

Ik schrijf dit artikel omdat je dit misschien herkent bij jezelf of iemand in je omgeving. Dit komt veelvuldig voor. Het fascineert me hoe onderliggende gevoelens, overtuigingen en percepties ons gedrag beïnvloeden. En deze fascinatie motiveert me om ambitieuze vrouwen met talent te helpen om hun blokkades zelf op te lossen, en zo nieuwe mogelijkheden te creëren. Te groeien door inzicht, want als je het ziet begrijp je het. Bewustwording als hefboom voor verandering. 

Tenslotte nog een reflectievraag aan jou

  • Je bent wat je gelooft, waar geloof jij in?
  • Welke perceptie heb jij van jezelf? 
  • In hoeverre beperkt je dit op het werk?

 

Meer weten? Ga naar: 

Verbeter je ‘presence’ en impact


 

Of bel 0654323653 of mail me gerust als je vragen hebt.