Hoe veerkrachtig is het team?

Via effectieve samenwerking naar goede resultaten

Speciaal voor teams die het effect van de samenwerking willen verbeteren.

Operationele veerkracht

Operationele veerkracht is het vermogen van een organisatie om operationele knelpunten, verstoringen die van invloed kunnen zijn op de levering van belangrijke zakelijke diensten of producten, te detecteren, te voorkomen, erop te reageren, te herstellen en ervan te leren.
In zijn eenvoudigste vorm kan veerkracht worden gedefinieerd als het vermogen om te herstellen van tegenslagen.

Het verbeteren van operationele veerkracht leidt tot het versnellen van processen, het verbeteren van relaties, productiviteitsverbetering, flexibiliteit, arbeidssatisfactie en klanttevredenheid.

Enkele belangrijke reflectievragen zijn:

  • Hoe veerkrachtig is mijn team?
  • Moet mijn team veerkrachtiger worden?
  • Op welke onderdelen?
  • Welke praktijklessen zijn er te trekken?
  • Waar bevinden zich de belangrijkste kwetsbaarheden en knelpunten?
    • In termen van mensen, processen, informatie, technologie, faciliteiten en derde partijen.
  • Hoe beïnvloeden veranderingen onze operationele veerkracht?
  • Hebben we een daadkrachtige, flexibele en snelle reactie op incidenten?

Hoe we praktisch gezien te werk gaan:

Voor het beste resultaat hanteer ik een pragmatische aanpak met een duidelijke tijdslijn. De beste methode om dat te bereiken is:  Teamgerichte intervisie. 

Intervisie is een actief proces gericht op de collectieve probleemoplossende vaardigheden van de deelnemers met als doel de uitdagingen te helpen oplossen.

Mijn rol is procesbegeleider. Ik zorg ervoor dat er oplossingen worden bereikt en kansen worden gecreëerd. 

Betere samenwerking & Effectievere communicatie.

Het verbeteren van operationele veerkracht leidt tot het versnellen van processen, het verbeteren van relaties. Resulterend in productiviteitsverbetering, flexibiliteit, arbeidssatisfactie en klanttevredenheid.

Wil je het team de kans geven om beter met elkaar samen te werken?

Boek een 30 minuten info call in mijn agenda.
Ik help je graag verder.

Frank leert je presenteren