Veerkracht in werk

Voor wie is deze training?

Voor medewerkers die teveel hinder ondervinden van stress.

Waarom actief aan de slag gaan met het versterken van veerkracht?

Het allerbelangrijkste is te realiseren dat we onze eigen ‘stressfabriek’ zijn. Ik help je graag om beter te worden in het hanteren van spanning, stress, en meer veerkracht, innerlijke rust en welbevinden te bereiken.

Tijdens de training leer je hoe je de natuurlijke balans qua belasting en belastbaarheid weer terug krijgt en zelfs een burn-out kunt voorkomen.

Wanneer we minder veerkrachtig reageren op mentale druk, desillusie, faalmomenten, tegenslag, teleurstelling, tegenstand, afwijzing, kritiek, spanning en stress, dan zijn we minder effectief en zullen moeite hebben om optimaal te functioneren en doelen te bereiken.

De reacties op druk of negatieve gebeurtenissen zijn zeer divers en lopen uiteen van:

1) uit balans raken,

2) verwerken en vervolgens op de oude voet verder gaan

3) tot ‘er sterker uitkomen’.

En dat laatste is waar deze workshop over gaat.

Deze training zorgt ervoor dat je weet hoe je daar mee om moet gaan. 

Programma

Voorafgaand aan het programma vul je een werkstressmonitor (vragenlijst) in. Samen met mij stel je vast hoe het met je veerkracht is gesteld en ontwikkel je strategieën ontwikkelen om jouw eigen veerkracht te versterken. De training bereid je tevens voor op stressvolle gebeurtenissen in de toekomst.

‘Is veerkracht aangeboren?’: is de meest gestelde vraag.
Volgens mijn kennis en ervaring vergroot je Veerkracht door te oefenen. Daarom is de training actief en praktisch. Dat zorgt ervoor je het geleerde meteen in de dagelijkse praktijk kan toepassen.

Wat is het effect van de training?

Mensen die veerkrachtig zijn, presteren beter, zijn optimistischer, hebben meer zelfvertrouwen en zijn daardoor 20% tot 30% effectiever. Werken aan veerkracht betekent werken aan een buffer om druk en spannende gebeurtenissen te weerstaan en de weerbaarheid te verhogen door zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen en obstakels. De workshop verhoogt niet alleen de veerkracht, maar vergroot ook de stressbestendigheid en het probleemoplossend vermogen (coping) en bevlogenheid.

Tijdens de training vergroot je niet alleen kennis en vaardigheden, maar beantwoord ik ook individuele vragen die kunnen bijdragen aan passende oplossingen die in de praktijk kunnen worden toegepast. Ook maak je een eigen stress preventie plan. Je legt vast welke activiteiten en maatregelen jou persoonlijk helpen om stress te voorkomen en stress te verlichten. Je maakt een persoonlijk stressdashboard met waarschuwingssignalen die jou attendeert op wat aan de hand is. 

Praktische informatie over mij (trainer)

Ik schreef recent een boek – ‘Veerkracht als leerkracht’ – over de kracht die al in ons zit om beproevingen te doorstaan met de titel ‘Veerkracht als leerkracht’. Ik deed jarenlang onderzoek naar het fenomeen veerkracht en heb het geheim van de menselijke veerkracht ontrafeld waarbij Mindset, stressbestendigheid, gemoedsrust, gedrag en bevlogenheid belangrijke ingrediënten zijn. 

Mijn drijfveer?
Ik vind het fascinerend hoeveel energie er vrijkomt als je je innerlijk verbindt met je eigen veerkracht. En fijn om mensen een duwtje in de rug te geven vanuit de overtuiging dat je zelf de vooruitgang kunt zijn.