Veranderen en in beweging komen doe je vanuit veerkracht. Veerkracht maakt écht het verschil.

Hoe veerkrachtig is de organisatie?

Het is mijn overtuiging dat het effect van een verandering afhankelijk is van de kwaliteit en de ontvankelijkheid en bereidheid van mensen. Ik begeleid je in het veranderingsproces van: wat er nú gebeurt naar wat er zou moéten gebeuren. Bijvoorbeeld door weerstand en obstakels te beschouwen als informatie. En te kijken naar mensen, teams of afdelingen die niet optimaal met elkaar kunnen samenwerken, want dat geeft ons inzicht in wat er nodig is om succesvol te kunnen veranderen.

Mensen zijn de organisatie

Verbeter je de veerkracht van mensen dan verbeter je de veerkracht van een organisatie?
Natuurlijk is dat zo. Menselijke veerkracht is een beslissende factor voor de veerkracht van je organisatie.

Je kunt mij inschakelen voor diverse vraagstukken:

 • De organisatie wil groeien en veranderen maar er zijn knelpunten en er is weerstand die het veranderingsproces afremmen of blokkeren.
  • Wat zijn de beperkende paradigma’s?
  • Waar is sprake van gedoe en stress?
 • Misschien staan we wel stil en wordt het tijd voor het maken van nieuwe keuzes, wellicht onconventionele keuzes.
   • Is het tijd voor nieuwe ideeën, nieuwe mensen, nieuwe plekken, nieuwe vaardigheden?
 • Voelen de leidinggevenden zich comfortabel bij de verandering en bekwaam in de aansturing van de medewerkers?

Inspiratiesessies

Aan de hand van inspiratiesessies komt het inzicht dat nodig is om succesvol te veranderen.
Ik benader de situatie vanuit de driehoek: zakelijke wens, mogelijkheden en beperkingen.

Van stilstand, weerstand naar beweging vanuit veerkracht in 5 simpele stappen.

Ik werk aan de hand van inspiratiesessies omdat het een positieve en makkelijke manier is om op een interactieve manier samen te werken aan het beoogde resultaat. Tijdens een sessie worden bovenliggende doelen en de betekenis vastgesteld. Het succes valt of staat bij de manier waarop de deelnemers aan de sessies met elkaar samenwerken en de diverse attitudes. Het resultaat wordt mede bereikt doordat we een cyclus doorlopen volgens de ‘5-punts veranderstappen van weerstand naar veerkracht.’

Wat gaan de inspiratiesessies opleveren?
Als we na afloop kunnen zeggen: het was moeilijk, maar we hebben het inzicht dat nodig is om succesvol te veranderen.

 • We hebben gewonnen aan veerkracht waardoor we in staat zijn om snel een daadkrachtig in te spelen op veranderende omstandigheden en mogelijkheden.
 • Na de inspiratiesessies zijn we klaar om te profiteren van de kansen die zich momenteel voordoen.
 • En we zijn voorbereid om effectief te reageren op de uitdagingen.
 • En is er voldoende zekerheid dat jullie de doelstellingen kunnen halen.

Als het jouw doel is je veerkracht te versterken dan is het nu aan jou om de eerste stap te zetten en contact met mij op te nemen. Ik help je graag verder.

VEERKRACHT ZORGT VOOR BEWEGING EN VERANDERING.

Even sparren? Boek dan een call.

Astrid Grootscholten Fotografie (6 van 4)