Team Coaching

Bent u een groep mensen of bent u een team?

5555

 

 

De samenwerking tussen individuele leden, bepaalt de output en het resultaat. En of het nou gaat om directieteams, managementteams of operationele teams: in ieder team zit een dynamiek, die productiviteit en creativiteit kunnen losmaken. Haal je dit naar boven, dan worden resultaten efficiënt bereikt.
We weten dat gezamenlijke inspanningen leiden tot succes. Maar samenwerken gaat ook over gedrag en houding. Hoe zit het team in elkaar? Hoe liggen de verhoudingen? Hoe gedraagt eenieder zich? Wat is het effect en het gevolg hiervan? Welk herkenbaar gedrag herken je bij iemand die effectief en efficient samenwerkt? In hoeverre is er een motiverende sfeer?
Doelstelling: Het traject is bedoeld om als team succesvol te kunnen zijn en te blijven, binnen de context van interne en externe ontwikkelingen en veranderingen.
Selectie uit de diverse thema’s:

 • (Her-) IJken van de waarden en gedragsregels van het bedrijf/team.
 • Conflicten en misverstanden uit de weg ruimen, die voorheen onbesproken bleven.
 • Werken aan harmonie en verbinding. Dit wordt bereikt wanneer er effectief kan worden omgegaan met conflicten/tegenstrijdige belangen.
 • Samen communiceren over rollen, taken, verantwoordelijkheden.
 • Samen communiceren over elkaar kwaliteiten, valkuilen, blinde vlekken en allergieën.
 • Verschillen van inzicht opmerken, erkennen, benoemen en vanuit Win/Win denken, oplossen.
 • Vaststellen en vastleggen op welke manier beslissingen worden genomen.
 • Vaststellen en vastleggen op welke manier communicatie en overleg plaatsvindt.
 • Elementaire zaken regelen, om conflicten te voorkomen.
 • Consensus over individuele en collectieve verbeterpunten.
 • Afspraken om teamperformance en teamresultaat te verbeteren.
 • Houding, gedrag en vaardigheden afstemmen op de uitdagingen.
 • Leiding en leiderschapsstijl.

Het is mogelijk om het programma te starten met het maken van Persoonlijkheidsprofielen. Wij maken gebruik van een gevalideerd en betrouwbaar instrument van Insights Discovery. Zo krijgen mensen een goed beeld van zichzelf, zodat zij ook betere, effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in de eigen kwaliteiten en beperkingen kan mensen helpen om effectiever te reageren op de wensen en behoeften van hun omgeving. Aan de hand van ieders persoonsprofiel kan eenieder bepalen waar de ontwikkelpunten liggen op de gebieden die het meest relevant zijn voor je persoonlijke groei en samenwerking.
Vragen? Neem dan contact met Frank Jonker via 06-54323653 of per stuur een email: frank@mgicoaching.nl.