Persoonlijke effectiviteit

Competentiegerichte coaching

Slagvaardig optreden. Zelfstandig beslissen. Effectiever leiding geven. Anderen motiveren. Prioriteiten stellen. Kansen zien én benutten. Opgeklopte luchtfietserij? Nee hoor: overtuigende concrete resultaten van mensen die bereid zijn doelgericht in zichzelf te investeren. MGI coacht op persoonlijke effectiviteit.

Hoe werkt de coaching?

Tijdens interactieve sessies stemmen we je competenties en vaardigheden af op de huidige of toekomstige doelstellingen binnen werkomgeving of het ambitieniveau, waarbij het vergroten van de persoonlijke effectiviteit voorop staat. In de praktijk betekent dit doorgaans doeltreffend leren omgaan met situaties die vragen om slagvaardig en professioneel optreden. Deze vorm van persoonlijkheidsontwikkeling is direct van invloed op je gedrag. Als je je gedrag verandert, verandert ook het effect. 

Je leert jezelf beter kennen, de omgevingsfactoren scherper inschatten en werksituaties naar je hand te zetten. Zo ga je niet alleen efficiënter met tijd – en dus werkdruk – om, maar ontstaat bovendien de gewenste ruimte om te schaven aan mindere punten en sterke elementen uit te bouwen.

Het optimaliseren van persoonlijke effectiviteit biedt gouden kansen voor werknemer en werkgever. 

Zo gaan we praktisch te werk:

 • Gedurende de coachperiode krijg je 5 tot 6 coachsessies van gemiddeld anderhalf uur.
 • Je leert door te doen; tussen de sessies door ga je actief aan de slag met het implementeren van nieuw gedrag en vaardigheden.
 • Je ontvangt regelmatig online: oefeningen, theorieblokken, praktische tips en opdrachten die precies zijn afgestemd op jou.
 • Tijdens het traject is er email contact om opdrachten en uitwerkingen te bespreken.
 • Tussen de coach-gesprekken in kun je online je vragen kwijt.

Het ontwikkelen van competenties (zie een selectie hieronder) vormt de basis voor het behalen van resultaten. Zo maak je een sprong naar succesvoller functioneren. 

 • Stressbestendigheid
 • Durf en zelfvertrouwen
 • Ondernemerschap
 • Initiatief
 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Management vaardigheden
 • Leiderschap

Klinkt goed?

Boek meteen een afspraak in mijn agenda.
Ik help je graag verder.