De voordelen van stress en burn-out preventie in het  bedrijf

Als uw bedrijf een plek is waar mensen graag komen en er een fijn werkklimaat is, dan kan dit je veel opleveren. Denk aan
gemotiveerde medewerkers en veel minder verzuim. Maar ook ideale omstandigheden
om te groeien. Wilt u zo’n werkgever zijn daarmee o.a. de arbeidssatisfactie verbeteren?
Lees dan verder.

Onderdeel van een fijn werkklimaat is een duidelijk en helder stresspreventiebeleid. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de oorzaken van werkstress die in de werksituatie liggen. Daarnaast zal het ontwikkelen van de vaardigheden van een individuele werknemer om met de werkstressoren om te gaan een onderdeel zijn.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap heeft vooral te maken met gezond samenwerken. De kans is groot dat werknemers het beste uit zichzelf halen en zich op een positieve manier blijven inzetten. En dat kan veel opleveren. Goed werkgeverschap zorgt ook voor een lager verzuim en lagere verzuimkosten. En rust in de tent. Als werknemers plezier in hun werk hebben gaat iedereen dat merken, ook klanten. Natuurlijk is niet al het verzuim te voorkomen, maar tevreden en gemotiveerde werknemers melden zich minder snel ziek. Het enige nadeel van stress en burn-out preventie is dat er genoeg tijd door directie, HR en leidinggevenden aan besteed moet worden. Natuurlijk ligt het ook aan de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Maar als management en leidinggevende kun je veel doen om stressoren aan te pakken en werkplezier te stimuleren.  

Organisatiediagnostiek

Wat zijn de oorzaken van werkstress die in de werksituatie liggen?
Behalve de persoonsgebonden risico’s, bevat de werksituatie een grote hoeveelheid potentiële risicofactoren. Het is het verhaal van de kanarie in de kolenmijn. Er kan gekozen worden voor intervisie bijeenkomsten of een medewerkers enquête om specifieke stressoren te identificeren Verbeterpunten en een stressreductieplan van aanpak kan de uitkomst zijn.

Werkdruk

Juist in bedrijven met grote ambities liggen werkdruk en stress op de loer. Door je specifiek te richten op stress en burn-out preventie kan veel leed zoals motivatieverlies, productieverlies, verzuim, worden voorkomen. 

Persoonlijke aandacht

Door tijdig te weten wat er speelt kun je soms al interventies doen en maatregelen nemen. Als een medewerker zich ineens anders gedraagt, vermoeider of geïrriteerder overkomt, is er waarschijnlijk iets aan de hand. Onderzoek wat de werknemer op dat moment kan helpen om met stress om te gaan. Als je er op tijd bij bent is een kleine aanpassing vaak al voldoende.

Hoe nu verder?

Voor nadere informatie of een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Frank Jonker, telefonisch bereikbaar op: T: 065432 3653 of per email: frank@mgicoaching.nl