Intervisie bijeenkomsten stress en burn-out preventie

voor management, leidinggevenden en groepen.

Naast begeleiding faciliteer ik intervisie bijeenkomsten en workshops waarin ik theorie, tools en technieken aanreik om werknemers, teams en organisaties te helpen bij stress en burn-out preventie. 

Collectief probleemoplossend vermogen

Intervisie is een actief proces gericht op de collectieve probleemoplossende vaardigheden van de deelnemers met als doel de uitdagingen te helpen oplossen.

‘Peer to peer coaching’

Deelnemers leren van elkaar leren door kennis te delen en door te doen. Hiermee kunnen ze de stressbestendigheid en welzijn bevorderen. En makkelijker omgaan met stressvolle situaties.

Het meest optimale proces is een cyclus van 3 tot 6 weken, met in totaal ongeveer 4 tot 6 sessies, afhankelijk van de groepsgrootte. Dit helpt hen inzichten te ontwikkelen, een plan te formuleren, hiernaar te handelen en uiteindelijk verslag uit te brengen tijdens de volgende sessie.

Concreet en praktisch

Om goed van start te gaan ontvangen de deelnemers die stress ondervinden een aantal vragen over hun subjectieve stressbeleving, de stressoren (oorzaken) en wat ze graag anders zouden willen zien.

Dit kan een aangrijpingspunt zijn voor het nemen van werkgerichte preventieve maatregelen van de werkstressoren.

Balans theorie en praktijk

Ik streef naar het juiste evenwicht tussen theorie en praktijk, met de nadruk op het aanbieden van praktische hulpmiddelen aan mensen die het verschil maken. Ik maak gebruik van een breed scala aan benaderingen, in lijn met de behoeften van het individu, de groep en organisatie.

De stressvoorspellers

Tijdens de interventies wordt aandacht besteed aan zowel de werkgebonden stress/burn-out voorspellers en de persoonsgebonden voorspellers.

Voorbeelden werkgebonden stress/burn-out voorspellers:

  1. De overmaat aan werkdruk, taakeisen, werkuren, overwerk
  2. Gebrek aan regelmogelijkheden; autonomie; ruimte om eigen werk te plannen en in te delen.
  3. Te weinig ondersteuning; begeleiding; sociale steun.


Persoonsgebonden voorspellers

Specifieke persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke factoren spelen een rol en vergroten de kans op langdurige stressklachten. Zo weten de meeste mensen bijvoorbeeld niet dat bepaalde persoonskenmerken een directe relatie hebben met gevoeligheid voor stress.

Het aanleren van een effectieve copingstrategie kan dan een onderdeel van de oplossing zijn.  

Concreet en praktisch

Deelnemers vullen een werkstressmonitor (vragenlijst) in en maken een eigen stress/Burn-out Preventie plan. Ze leggen vast welke activiteiten en maatregelen hun persoonlijk helpen om stress te voorkomen en stress te verlichten. Ze maken een persoonlijk stressdashboard met waarschuwingssignalen die hen attendeert dat er wat aan de hand is.