Ervaringen

[col grid=”3-1 first”] Karel: “Frank Jonker (coach) redeneert vanuit zijn cliënt. Hij past zijn vorm aan, aan wat zijn cliënt nodig heeft. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt zet hij zijn cliënt in zijn kracht. In zijn benadering doorziet hij snel verbanden, denkt vanuit het geheel naar de kern, heeft een goed inlevingsvermogen, en zorgt ervoor dat ik vanuit nieuwe ideeën oplossingen bedenk. Door het stellen van de juiste vragen stimuleert hij mijn denkproces en de juiste strategische of operationele acties.”
De ontwikkeling naar meer boardroom presence
Marc: “Ik was op zoek naar een kritische sparringpartner die mij kon helpen met mijn promotie binnen de organisatie (professionele dienstverlening) naar directielid. Wij hebben ook interne coaches, maar ik zocht bewust een externe coach voor een objectiever beeld van het geheel. Frank heeft mij laten inzien dat ik door goede zelfreflectie situaties effectiever kan aanpakken. Zo heb ik geleerd om mijn bescheidenheid om te zetten naar echte boardroom ‘presence’ waardoor ik sterker overkom en meer invloed heb op beleid en beslissingen. Anderen vertellen mij dat ik prominenter aanwezig ben en mijn eigen visie met meer impact kan overbrengen. Ook het klankborden met Frank met betrekking tot het ontwikkelen van een duidelijke bedrijfsstrategie heeft mij geweldig geholpen.”
Succesvoller door meer regie en richting
Anna: “Ik vertoonde eerder sociaal wenselijk dan authentiek gedrag. Hierdoor kwam ik niet goed uit de verf en was mijn meerwaarde niet duidelijk. Ik wilde mijn uitstraling en persoonlijke presentatie veel meer in lijn brengen met mijn intenties, kwaliteiten en wie ik ben en waar ik voor sta. Door de coaching heb ik hiervoor een goed fundament ontwikkeld. De kern van onze bijeenkomsten was reflectie, en die was zeer leerzaam. Sindsdien ben ik in staat om mijn doelen te bereiken en handel ik vanuit meer senioriteit waardoor mijn gesprekken effectiever zijn geworden. In elke setting heb ik hier voordeel van. In cliëntgesprekken over inhoudelijke zaken, tijdens relatiegerichte gesprekken en tijdens evaluatie- en of coaching gesprekken en vergaderingen. Het verbaast me nog steeds dat ik nu ik veel meer rust en senioriteit uitstraal en daardoor effectiever en succesvoller ben. Voor mij is het nu slechts een kwestie om deze kwaliteiten goed in het vizier te blijven houden.”
[/col] [col grid=”3-1″] Nieuwe kracht bij (bijna)burn-out
Pieter: “ik heb de laatste decennia tal van ondernemingen opgezet, en keihard gewerkt. Ik merkte de laatste tijd dat ik opgebrand was. Ook het lontje werd korter. Ik zat volgens mij tegen een burn-out aan. Ik besloot een time-out van een half jaar in te bouwen, een halve sabbatical. In eerste instantie preventief voor mijn gezondheid en gezin. Maar ik heb Frank benaderd omdat ik naast het creëren van rust en ruimte, vooral wilde werken aan gedragspatronen die mijn toestand hadden veroorzaakt. Behalve een ervaren executive coach, is Frank namelijk ook mindfulness trainer. Specifieke mindfulness onderdelen zoals meditaties, helpen je om meer te handelen vanuit bewuste keuzes in plaats van uit gewoonten. Door een combinatie van gesprekken, rollenspelen, en mindfulness sta ik nu volledig in mijn kracht. Ik ben me bewust van mijn valkuilen en weet deze nu te voorkomen. Mediteren  is een nieuwe discipline geworden waarmee ik de maalstroom van de dagelijks hectiek kan doorbreken. Door momenten van reflectie in te bouwen handel ik niet meer op de automatische piloot, maar denk ik bewuster na over wat ik wil en kan. Dit voorkomt stress en gejaagdheid. Voorheen was ik een bezige bij, nu ben ik een wijze bij, waardoor ik veel zuiniger omga met mijn eigen energie.”
Van dwingende naar opbouwende gesprekken
Gaston: “mijn ontwikkelpunt was hoofdzakelijk gericht op het succesvoller aanspreken van mijn medewerkers op hun gedrag, in plaats van afdwingend vanuit hiërarchie. Ik kan daar kort over zijn, da’s prima gelukt. In het bijzonder de rollenspellen met Frank hebben er toe geleid dat ik beter inzicht kreeg in hoe ik zelf overkwam. Daaruit heb ik een veel effectievere en flexibelere communicatiestijl ontwikkeld. De beste spiegel daarbij is natuurlijk de camera en de feedback van Frank geweest.”
[/col] [col grid=”3-1″] Direct resultaat.
Cor: “We hebben 3 gesprekken gehad. Ik ben rustiger in mijn werk, zet bewuster mijn gedrag in, ondersteun mensen meer doordat ik meer naar de (hun) leerprocessen kijk dan naar de directe resultaten. Ik voel mezelf steviger. Ik merk dat mijn self-esteem is toegenomen.”
Het herkennen van patronen in eigen gedrag en vervolgens bewust de keuze kunnen maken.
Peter: “Om te beginnen  vind ik  je een hele goede coach. Belangrijke aspecten voor mij zijn: Ik vind de combinatie van coaching met mindfulness erg waardevol. Het herkennen van patronen in eigen gedrag en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen en vervolgens bewust de keuze kunnen maken om anders om te gaan met de situatie is voor coaching heel nuttig en voor mij ook heel effectief.
Je weet goed en helder de vinger op de zere plek te leggen en je doet dat op een gedecideerde maar prettige wijze. Als ik een situatie waar ik tegen aanloop beschrijf dan weet je met vragen snel tot de kern te komen en kan dat vervolgens in een helder en consistent model beschrijven. Vervolgens kan je goed aangeven waar ik een andere keuze zou kunnen maken. De praktische oefeningen die ik als huiswerk meekrijg die me bewust moeten maken van moment dat de situatie zich voordoet om dan bewust de keuze te kunnen maken zijn nuttig en zinvol. Zie een duidelijke verbetering in mijn alertheid op situaties en in omgang er mee.”
Teambuilding
Bernhard: Met 13 man hebben we deelgenomen aan een training bij Frank. Voorop staat dat de cursusdagen super verzorgd waren. Frank weet een veilige omgeving te creëren om open en eerlijk te (durven/kunnen) zijn. Hij heeft goed ingespeeld op onze behoeften, en heeft een goede balans gecreëerd tussen theorie en praktijk. Als afdeling hebben wij een positieve impuls gekregen en heeft onze teamspirit een ‘boost’ gekregen!
[/col]