Ervaringen van cliënten

Na inmiddels 24 jaar ervaring heb ik recent een evaluatie gedaan om de rode draad te ontdekken van de ontwikkeling die clienten doormaken. Vaak gaat over mindset, gedrag, emoties, het effect en het gevolg. De sleutel zit vaak in verandering van gedrag, waardoor het effect en gevolg veranderen.

Lees hier de ervaringen van en met mijn cliënten.
Aangezien de trajecten vertrouwelijk zijn hanteer ik voor deze gelegenheid fictieve namen. 

vrouw in de zorg

Fouzia

(SKJ-geregistreerde) Jeugdbeschermer

Ik ben gestart met de coaching  toen al ruim een jaar in een burn-out zat. Na andere hulpverlening heeft de arboarts een burnoutcoach geadviseerd, zo kwam ik bij Frank terecht. Je begint aan iets wat je niet kent, Je hebt wat twijfels. Maar het eerste wat mij gelijk aansprak was dat ik met Frank een gesprek op niveau kan houden. Hij voelt feilloos aan waar je de accenten op legt en je hoeft dus niet steeds uit te leggen wat je nou eigenlijk  bedoelt, een ervaring die ik vaker had. In elk gesprek had ik een aantal eureka/inzicht momenten Eind oktober waren we klaar met de gesprekken. En ik stond versteld van de ontwikkeling die ik sinds juni heb meegemaakt. Ik ben weer helemaal in mijn element, kijk ernaar uit om mij te focussen op de dingen die bij mij passen. 
 
Mocht je nog dingen missen die ik heb gezegd vorige keer en die jij belangrijk vindt, laat maar weten dan vul ik hem aan .
 
Nogmaals bedankt voor de fijne samenwerking. 
Client Wendy

Ondernemer

In de zakelijke dienstverlening

Ze had voor de 2e keer in haar leven haar bedrijf verkocht. Dan zou je denken, ga er lekker van genieten. Maar dat kon ze niet.
Ondanks dat ze uiterlijk/materieel succesvol was, was ze negatief over haar eigen prestaties. En boos op zichzelf dat ze over haar eigen grenzen was gegaan. Ze was moe van het altijd maar moeten presteren, veranderen,…. . Een stemmetje in haar hoofd zei voortdurend: ‘Niet zeuren. Ik moet nu aan de slag.’
Een typische streber met een enorme geldingsdrang die maar niet kon genieten van haar succes. Door haar veeleisendheid stond ze haar eigen geluk in de weg. Alles op wilskracht, niet vanuit innerlijk vertrouwen.
Ze zat eigenlijk tegen een burnout aan. Ze had zichzelf mentaal uitgeput.
Ze kwam bij ons met de vraag: ga ik doen met de rest van mijn leven?
Wat ze heeft geleerd is om het hardnekkige ‘moeten’ te doceren. En onvoorwaardelijke zelfrespect. Haar eigenwaarde en respect niet te koppelen aan prestaties en succes.
En de neiging tot doemdenken te doorbreken. Het resultaat: rust, en in plaats van zichzelf te dwingen om de juiste keuzes te maken open te staan voor meerdere mogelijkheden.
En nu gaat ze beginnen aan een interessant experiment, met veel minder verdiensten dan ze gewend was. Ze is gestopt met eindeloos analyseren van wat de juiste weg is. Door onderweg te zijn gaat ze inzichten ontmoeten die haar gaan helpen om keuzes te maken die haar helpen om bij haar uiteindelijke bestemming uit te komen. Zo begint ze de volgende etappe op haar levenspad met een open vizier. De streber laat het streven – het ‘moeten’ – volledig los.

vrouw in de zorg

Bettina

Professional in de zorg

Ze ging gebukt onder een grote mate van stress en heftige gevoelens van onzekerheid. Ze was vastgelopen door complexe een werkrelatie. Door collega’s die een machtsblok vormden, tegenover haar stonden, ondanks haar grote verdiensten, en haar met weinig respect behandelde. Ze werd eerder buitengesloten dan betrokken. Ze vond de omgeving verstikkend en kwam klem te zitten. Ze zag maar 1 uitweg, weg, het roer omgooien. Ze overwoog een carrièreswitch (in feite vanuit onmacht).
Ook hier hebben we de oorzaken en de gevolgen van stress in kaart gebracht.
Daarna heb ik haar zelf oplossingen laten bedenken voor deze problemen en hoe ze met de situatie omging.

“Ik ben gereed” 
Ieder coachgesprek rondde ik af met de vraag: “ben je gereed?” en “heb je genoeg gereedschap?”
Door de coaching bracht ik haar in gereedheid om de zelfbedachte oplossingen uit te voeren en kon ze te allen tijde bellen voor ondersteuning en tips.
Terwijl ze eerst een situatie het liefst wilde vermijden, haalde ze nu de buit voor zichzelf binnen.

Terugblikkend op haar ontwikkelingsproces heeft ze nieuwe manieren gevonden om moeilijke situaties in haar voordeel om te buigen. Zij heeft zich persoonlijk ontwikkeld door nieuwe inzichten en vaardigheden die haar heeft geholpen om een weg te vinden in een complexe situatie waarvoor geen gemakkelijke oplossing leek te bestaan.

En nu, na het boeken van een aantal overwinningen op zichzelf, is haar wereld 180 graden omgedraaid. Ze is weer opgestaan door achter zichzelf te gaan staan. Door onze gesprekken, opdrachten en oefeningen is ze inmiddels mentaal en emotioneel robuuster geworden, waardoor ze haar mannetje staat in een masculiene setting. Met herwonnen zelfvertrouwen en geloof in zichzelf, heeft de situatie weer naar haar hand kunnen zetten. Ze heeft geleerd als vrouw professioneel en succesvol te kunnen zijn in een masculiene wereld.
Haar conclusie: “ik heb weer de moed heb om de dingen te veranderen die ik wil veranderen, waardoor ik weer het gevoel heb dat ik de touwtjes weer in handen heb.”

Manager

In de zakelijke dienstverlening

Ze kwam bij mij omdat ze zich opnieuw wilde oriënteren op haar rol na een reorganisatie. Er was ook een arbeidsconflict ontstaan met haar leidinggevende. Ze was gewend aan een grote van mate van autonomie en deze werd plots beperkt; voorheen kon ze haar werk naar eigen inzicht indelen en was ze vrij in de manier waarop ze haar taken uitvoerde en haar team leidde, maar nu was daar ineens een baas die alles op een rigide wijze onder controle wilde houden. Terwijl er genoeg redenen waren voor erkenning en waardering voor haar verdiensten. Ze begon ‘s-nachts te piekeren, kon zich moeilijk ontspannen. Ze merkte dat haar motivatie, arbeidsvreugde en betrokkenheid drastisch afbrokkelden. Ze begon zich af te vragen of het niet tijd werd om naar een andere baan te gaan kijken.
Terugkijkend hebben onze gesprekken haar geholpen om zorgvuldige afwegingen te maken, dicht bij zichzelf te blijven. Het meest opvallende is dat ze na verloop van tijd weer zichzelf ging geloven waardoor ze zich tijdens pittige gesprekken staande wist te houden, waarbij haar integriteit en persoonlijke waarden haar structuur en houvast gaven.

Uitkomst
Ze heeft zo goed mogelijk gedaan wat er in haar macht lag, zoals haar eigen houding, de manier waarop ze er mee omging, haar waarden, overtuigingen en beslissingen. Hierdoor bouwde zij zoveel krediet op bij het bestuur van de organisatie dat deze uiteindelijk koos om er alles aan te doen om haar te behouden en de directeur te ontslaan.

Essentie
Terugblikkend heeft ze nieuwe manieren gevonden om moeilijke situaties in haar voordeel om te buigen.

‘moeten’ – volledig los.

Cliënt Bert (financial controller/manager); over burn-out oorzaken en gevolgen
Voordat hij opbrandde, had hij jarenlang met veel inzet gewerkt. Positief ingesteld, verantwoordelijk, gemotiveerd, zorgzaam naar zijn collega’s. Na jaren buffelen stapelden de klachten zich op. Het begon met regelmatig hoofdpijn. Verminderde energie. Hij ging wat meer baaldagen opnemen. Zag er tegenop om naar zijn werk te gaan. Niet goed kunnen slapen.

Hij was al veel langer over zijn grenzen heengegaan; stress, rugklachten, kort lontje, slaapproblemen, last van vermoeidheid, weinig energie. Voorheen was hij nooit ziek. Nu kreeg hij de ene griep na de andere. Hij begon te merken dat hij de grip op dingen verloor. Ook af en toe tegen mensen uitviel. Mede door zijn arbeidsethos, plichtsbesef en loyaliteit ontkende hij zijn klachten. “Ziek zijn is voor watjes”, was zijn overtuiging. Maar hij voelde zich verantwoordelijk en schuldig. Hij vond dat hij zijn collega’s in de steek liet en wilde zo snel mogelijk aan het werk. Maar dat was natuurlijk niet de manier om te herstellen van zijn burn-out. Maar er kwam een kink in de kabel. Uiteindelijk brak zijn wilskracht en doorzettingsvermogen. Uiteindelijk stelde zijn huisarts vast dat hij een burn-out had. Zijn hersteltijd duurde de werkgever te lang waardoor een conflict ontstond wat uitmondde in een ontslag. Na bijna 30 jaar hard werken zat hij ineens thuis met een gevoel dat hij overbodig, onbetekenend was. Dat raakte hem in zijn hart. Pijnlijk. Hij probeerde zich wanhopig vast te klampen aan het ideale verleden, wat als sneeuw voor de zon was verdwenen. Het werd een grote worsteling. Dagelijks thuis bleek zijn relatie niet zo bestendig en ontstonden er huwelijksproblemen.

Hij had maar 1 verlangen: rust in zijn hoofd en zijn leven. Hij wilde goed voor zijn hart zorgen mede vanwege gezondheidsproblemen. Hij ging zich focussen op nieuwe doelen en besloot om 4 dagen in de week te gaan werken gebruik makend van zijn ervaring en kwaliteiten. Hij liet zijn vakgebied los en ging breder kijken. Ik stelde hem de vraag: welke kwaliteiten heb jij inmiddels als mens ontwikkeld door al je ervaringen, tegenslagen en successen? Hij herontdekte zijn talenten en kwaliteiten met zijn levenservaringen als wijze lessen. Dit vormde de basis voor zijn nieuwe toekomst.

Herken jij je in een van bovenstaande situaties en zie je bepaalde overeenkomsten?

Dan nodig ik je uit om voor een kennismaking, waarin ik je vertel hoe je in 100 dagen en 10 uur je leven, werk en welzijn kunt veranderen. Boek hier je afspraak rechtstreeks in mijn agenda. Ik help je graag verder.