Ervaringen van cliënten

Na inmiddels 25 jaar ervaring heb ik recent een evaluatie gedaan om de rode draad te ontdekken van de ontwikkeling die clienten doormaken. Vaak gaat over mindset, gedrag en emoties en het gevolg daarvan. De sleutel zit vaak in verandering van gedrag, waardoor het effect verandert.

Lees hier de ervaringen van en met mijn cliënten.
Aangezien de trajecten vertrouwelijk zijn hanteer ik fictieve namen.

Bert

Financial controler/manager

Voordat hij opbrandde, had hij jarenlang met veel inzet gewerkt. Hij was positief ingesteld, verantwoordelijk, gemotiveerd, zorgzaam naar zijn collega’s. Na jaren buffelen stapelden de klachten zich op. Het begon met regelmatig hoofdpijn en verminderde energie. Hij ging wat meer baaldagen opnemen. Zag er tegenop om naar zijn werk te gaan. Kon niet goed slapen.
Mede door zijn arbeidsethos, plichtsbesef en loyaliteit ontkende hij zijn klachten. “Ziek zijn is voor watjes”, was zijn overtuiging. 
Uiteindelijk stelde zijn huisarts vast dat hij een burn-out had. Zijn hersteltijd duurde de werkgever te lang waardoor een conflict ontstond wat uitmondde in een ontslag. Na bijna 30 jaar hard werken zat hij ineens thuis met een gevoel dat hij overbodig en onbetekenend was.  Door dagelijks thuis te zijn bleek dat zijn relatie niet zo bestendig was en ontstonden er huwelijksproblemen.

Hij had maar 1 verlangen: rust in zijn hoofd en zijn leven. Hij wilde goed voor zijn hart zorgen mede vanwege gezondheidsproblemen.
Door eerst te focussen op het creëren van rust en zijn gezondheid was hij na 2 maanden in staat om weer een stip op de horizon te zetten.
Hij liet zijn vakgebied los en ging breder kijken. Hij herontdekte zijn talenten en kwaliteiten met zijn levenservaringen als wijze lessen. Dit vormde de basis voor zijn nieuwe toekomst.

Marijke

Ondernemer in de zakelijke dienstverlening

Ze had voor de 2e keer in haar leven haar bedrijf verkocht. Dan zou je denken, ga er lekker van genieten, maar dat kon ze niet.
Ondanks dat ze uiterlijk materieel succesvol was, was ze negatief over haar eigen prestaties. En boos op zichzelf dat ze over haar eigen grenzen was gegaan. Ze was moe van het altijd maar moeten presteren en veranderen. Een stemmetje in haar hoofd zei voortdurend: ‘Niet zeuren. Ik moet nu aan de slag.’
Door haar veeleisendheid stond ze haar eigen geluk in de weg. Ze deed alles op wilskracht, niet vanuit innerlijk vertrouwen.
Ze zat eigenlijk tegen een burnout aan; ze had zichzelf mentaal uitgeput.
Ze kwam bij mij met de vraag: wat ga ik doen met de rest van mijn leven?
Wat ze heeft geleerd is om het hardnekkige ‘moeten’ te doseren en haar eigenwaarde en respect niet te koppelen aan prestaties en succes.
Ze heeft de neiging tot doemdenken doorbroken.
Het resultaat: rust, en open te staan voor meerdere mogelijkheden; het hoeft niet perfect.
Zo begint ze de volgende etappe op haar levenspad met een open vizier. De streber laat het streven – het ‘moeten’ – volledig los.

Bettina

Professional in de zorg

Ze ging gebukt onder een grote mate van stress en heftige gevoelens van onzekerheid. Ze was vastgelopen door complexe een werkrelatie. Door collega’s die een machtsblok vormden en haar met weinig respect behandelden. Ze vond de omgeving verstikkend en kwam klem te zitten. Ze zag maar 1 uitweg; het roer omgooien. Ze overwoog een carrièreswitch (in feite vanuit onmacht).
We hebben de oorzaken en de gevolgen van de stress in kaart gebracht.
Daarna heb ik haar zelf oplossingen laten bedenken voor deze problemen en hoe ze met de situatie omging.

“Ik ben gereed” 
Door de coaching bracht ik haar in gereedheid om de zelfbedachte oplossingen uit te voeren en kon ze te allen tijde bellen voor ondersteuning en tips.
Terwijl ze eerst een situatie het liefst wilde vermijden, haalde ze nu de buit voor zichzelf binnen.

Terugblikkend op haar ontwikkelingsproces heeft ze nieuwe manieren gevonden om moeilijke situaties in haar voordeel om te buigen
Door onze gesprekken, opdrachten en oefeningen is ze mentaal en emotioneel robuuster geworden, waardoor ze haar mannetje staat in een masculiene setting. Ze heeft geleerd als vrouw professioneel en succesvol te kunnen zijn.

Met herwonnen zelfvertrouwen en geloof in zichzelf, heeft ze de situatie weer naar haar hand kunnen zetten.  

Haar conclusie: “ik heb weer de moed heb om de dingen te veranderen die ik wil veranderen, waardoor ik het gevoel heb dat ik de touwtjes weer in handen heb

Barbara

Manager in de zakelijke dienstverlening

Ze kwam bij mij omdat ze zich opnieuw wilde oriënteren op haar rol na een reorganisatie. Er was ook een arbeidsconflict ontstaan met haar leidinggevende. Ze was gewend aan een grote van mate van autonomie en deze werd plots beperkt door een baas die alles op een rigide wijze onder controle wilde houden. 

Ze begon ‘s-nachts te piekeren, kon zich moeilijk ontspannen. Ze merkte dat haar motivatie, arbeidsvreugde en betrokkenheid drastisch afnamen. Ze begon zich af te vragen of het niet tijd werd om naar een andere baan te gaan kijken.

Uitkomst
Terugkijkend hebben onze gesprekken haar geholpen om zorgvuldige afwegingen te maken en dicht bij zichzelf te blijven. Het meest opvallende is dat ze na verloop van tijd weer in zichzelf ging geloven waardoor ze zich tijdens pittige gesprekken staande wist te houden, waarbij haar integriteit en persoonlijke waarden haar structuur en houvast gaven.

Ze heeft nieuwe manieren gevonden om moeilijke situaties in haar voordeel om te buigen.

Victoria

Ondernemer voedingsmiddelen industrie

“Ik zat in een enorme persoonlijke crisis en liep privé en zakelijk helemaal vast. Ik werd vaak overspoeld door emoties. Door dat eerst aan te pakken kon ik weer helder denken. Daardoor kon ik mijn drijfveren weer ontdekken en ben ik in actie gekomen.

Dankzij het programma is het me gelukt om binnen 6 maanden de regie over mijzelf, mijn privé-leven en bedrijf te herpakken.”

Jeanneke

HR directeur

“Frank zijn kracht ligt in het snel doorgronden van organisatie-, team- en individuele leerdoelen. Hij weet vraagstukken en problemen praktisch te vertalen naar oplossingen en plan van aanpak.”

Paul

CEO

“Het herkennen van patronen in eigen gedrag en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen en vervolgens bewust de keuze kunnen maken om anders om te gaan met de situatie was voor mij heel effectief.

Frank weet goed en helder de vinger op de zere plek te leggen en hij doet dat op een gedecideerde maar prettige wijze. Als ik een situatie waar ik tegen aanloop beschrijf dan weet hij met vragen snel tot de kern te komen en kan dat vervolgens in een helder en consistent model beschrijven.
Vervolgens kan hij goed aangeven waar ik een andere keuze zou kunnen maken.”

 

Karel

Bestuurder

“Frank redeneert vanuit zijn cliënt. Hij past zijn vorm aan, aan wat zijn cliënt nodig heeft. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt zet hij zijn cliënt in zijn kracht.
In zijn benadering doorziet hij snel verbanden, denkt vanuit het geheel naar de kern, heeft een goed inlevingsvermogen, en zorgt ervoor dat ik vanuit nieuwe ideeën oplossingen bedenk. Door het stellen van de juiste vragen stimuleert hij mijn denkproces en de juiste strategische of operationele acties.”

Herken jij je in 1 van bovenstaande situaties? Zie je bepaalde overeenkomsten?

Dan nodig ik je uit om voor een kennismaking, waarin ik je vertel hoe je met mijn 100 dagen traject je leven, werk en welzijn kunt veranderen. Boek hier je afspraak rechtstreeks in mijn agenda. Ik help je graag verder.