Coaching voor topvrouwen

Empowerment zet je in je kracht.

Empowerment is het proces dat een innerlijke kracht creëert die sterker is dan hetgeen je belemmert. En jou helpt om vooruitgang en succes te boeken en uitdagingen te overwinnen. Empowerment geeft je persoonlijke macht.

Hoe ontwikkel je empowerment?

Ik ben ruim 24 jaar geleden begonnen met mijn coachingspraktijk. Voorheen bestond 80% van mijn cliënten uit mannen en 20% vrouwen. Dat had ondermeer te maken met het feit dat hogere posities voor 80% door mannen werden vervuld. Maar gelukkig is dat sinds enige tijd veranderd.

De trend die ik de afgelopen jaren zie is dat minimaal 68% van mijn cliënten uit vrouwen met een verantwoordelijke positie bestaat. Dit is een mooie afspiegeling van wat er maatschappelijk gebeurt. Natuurlijk is het goed nieuws dat het aantal vrouwen onderweg naar – of in de top toeneemt. Maar er is nog steeds een disbalans. 

Is de maatschappij toch nog meer gericht op mannelijk leiderschap?
Op het werk spelen vooroordelen, weerstand en negatieve attitudes een belangrijke rol. Net als de opvatting dat een zwangerschap, zorgtaak of een 4-daagse werkweek het vermogen om leiding te geven zou kunnen belemmeren. Dit soort bewuste en onbewuste vooroordelen blokkeren niet alleen de talentvolle, competente, slimme vrouw terwijl ze over de juiste kwaliteiten beschikt, maar ook de diversiteit in een organisatie.


Een praktijkvoorbeeld

Situatie: Cliënte had te maken met tegenwerking als vrouw in een mannelijke omgeving.

*cliënte aan het woord: “Het begon steeds frustrerender te worden dat als ik er als vrouw vaak niet tussenkwam en dat er voor mij werd bepaald. Ik had al die verantwoordelijke/hoge positie toen me het volgende overkwam. Ik zat in een panel en de voorzitter kwam handjes schudden. Hij zei: “dag professor die, en doctor zo, en tegen mij: “en u bent de vrouw van?
Ik werd niet gehoord, en het voelde ongelijkwaardig. Ik was te bescheiden, te beleefd en gaf anderen te veel ruimte. Ik heb daarom Frank ingeschakeld, ook omdat ik met hem praktijksituaties kon oefenen om te leren hoe ik meer plek kan innemen als vrouw in een masculiene omgeving.”

*Aangezien coachtrajecten vertrouwelijk zijn hanteer ik fictieve namen.


Wat ik vooral niet doe
Coaching houdt niet in dat ik de problemen voor je oplos. 

Wél ga ik je helpen met het ontwikkelen van inzichten, kennis, vaardigheden en gedrag om je blokkades zelf op te lossen of nieuwe mogelijkheden te creëren. MGI staat voor Meer Groei door Inzicht, wat wil zeggen dat bewustwording de hefboom is van verandering. Persoonlijke reflectie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling.

Dus wat ik vooral wél doe

Langs deze weg lever ik doelgericht en betrokken een bijdrage aan:

 • De persoonlijke leiderschapsontwikkeling die nodig is om de persoonlijke carrière-ambities te realiseren.
 • Het vinden van de juiste strategieën om belemmeringen beter te hanteren.
 • De bevordering van diversiteit en gelijkheid.

De coach-wensen lopen uiteen van vraagstukken over:

 • Hoe maak ik mijzelf of mijn inbreng zichtbaarder? 
 • Hoe deal ik weerbaar met weerstand en interne politieke?
 • Hoe creëer of herstel ik mijn werk-privé balans?
 • Wat zijn aspecten in mijn persoonlijkheid die me verder helpen, maar me ook belemmeren?
 • Hoe kan ik daar mee omgaan? 
 • Maar ook over ongenoegens, conflicten en problemen en omgaan met uitdagingen.
 • Hoe sta je in je leiderschapsrol?
 • Waar zit de match of mismatch van mijn ambities met de ambities van de organisatie?
 • Wat wordt mijn eerste of volgende stap?

Feedback van cliënten: “wat het je oplevert en waarom Frank?”

 • Feedback cliënte *Joanne: “Wat een waardevolle coach! Het is onbetaalbaar wat Frank mij heeft gebracht. Door zijn manier van vragen stellen, beelden schetsen en opties aanbieden heeft hij me niet alleen geleerd zelf in de spiegel te kijken maar me ook geleerd hoe anderen in hun spiegel kijken. Dit heeft mijn blik op mezelf en de wereld om mij heen dusdanig veranderd dat ik nu krachtiger, sterker en blijmoediger acteer waarbij ik geenszins mijn authenticiteit hoef te verloochenen. Dit laatste punt waardeer ik zeer sterk in zijn manier van aanpak. In dit proces zijn de opties (zowel in beeld als ook in zeer praktische oefeningen) die Frank mij daarbij op een integere en professionele manier heeft aangereikt, zeer belangrijk geweest. Bepaalde woorden en beelden gebruik ik tot op de dag van vandaag. Het effect van het coachtraject is nadrukkelijk niet beperkt tot de duur van de bijeenkomsten.”

 • Feedback cliënte *Barbara: “Zonder twijfel wist ik dat Frank voor mij de juiste coach was. Hij legde in het eerste contact gelijk de vinger op de zere plek. Dat kwam binnen bij mij en gaf me ook vertrouwen. Zijn houding van oprechte interesse en invoeling hebben ervoor gezorgd dat ik op een andere manier naar mijn leven kan kijken. In eerste instantie wat betreft werk, later ook privé. Hij heeft me de juiste dosis confrontatie en tegelijkertijd ruimte tot zelfreflectie en ‘eigen keuzen maken’ gegeven. Het was een stormachtige fase voor mij, maar ik ben blijven staan en heb de regie weer herpakt.”

 • Feedback cliënte Eveline: “Frank hielp mij met name in de ontdekking van hoe ik in elkaar zit , zodat ik beter met de reacties van de wereld om mij heen kan omgaan en zelfs spelenderwijs die reacties proactief kan beïnvloeden.”

 • Feedback cliënte Margret: “Zijn stijl kenmerkt zich door een mix van onderzoekend, spiegelend en confronterend. Bij mij in ieder geval ieder in de juiste dosis.”

 • Feedback cliënte Sanne: “Zijn stijl kenmerkt zich door flexibiliteit, intelligentie, pragmatisme en humor. Hij gaf me het inzicht en de tools om te veranderen met behoud van mijn eigenheid.”

 • Feedback cliënte Angel: “Coaching door Frank kenmerkt zich door efficiënt door te dringen tot de zaken waar het om gaat. Daarbij laat hij je volledig in je waarde, erkent je sterke én minder sterke eigenschappen. Ik heb geleerd als vrouw professioneel en succesvol te kunnen zijn in een masculiene wereld.

*Op verzoek van de cliënten zijn de namen gefingeerd.

Meerwaarde mannelijke coach

Om beter te begrijpen wat mijn meerwaarde is als mannelijke coach voor vrouwen, heb ik een aantal cliënten om feedback gevraagd. 
Het komt er in hun ogen op neer dat ik juist, omdat ik man ben, vrouwen kan helpen om hun wereld vanuit een andere bril, een ander perspectief te bekijken. Dit kan bijvoorbeeld helpen als je als vrouw wilt leren hoe je op een professionele en succesvolle wijze kunt functioneren in een masculiene wereld. Ze ervaren het samenspel van mijn empathische en zakelijk benadering als effectief.
Ze voelen zich op hun gemak, zonder dat ik een zachte heelmeester wordt. Dat kan soms confronterend zijn, maar ze vinden dat ik dat op een integere en discrete wijze doe.
De aanpak bevordert zowel hun persoonlijk als zakelijk leiderschap. 

Coach programma
Effectief door face-to-face coaching inclusief online begeleiding

Gedurende 12 – 14 weken ondersteun en stimuleer ik je om het beste uit jezelf te halen en tot succesvolle acties te komen. 

Klinkt goed?

Boek meteen een afspraak in mijn agenda.
Ik help je graag verder.